Nhà Thông Minh Bkav SmartHome

Công trình tiêu biểu

Công Trình Tiêu Biểu

Nhà thông minh Bkav SmartHome đã được triển khai trên 12000 công trình, chiếm hơn 95% lượng Biệt thự, Lâu đài thông minh tại Việt Nam